Betonreparaties

Schade aan betonverharding (fietspaden, betonvloeren en andere betonelementen) wordt vaak veroorzaakt door het krimpen en uitzetten van de constructie. Met namen het ontbreken van dilatatievoegen kan voor schade zorgen. Voor reparatie van dit soort schades wordt vaak gekozen voor speciale reparatiemortels. Nadeel hiervan is dat deze leiden tot starre constructies, met weinig of geen vermogen om spanningsverschillen tussen de ondergrond en de mortel op te vangen. Beter is het om een flexibel reparatiemateriaal te gebruiken. Hierdoor wordt grotendeels voorkomen dat schade op zwakke plekken opnieuw optreed.

Naden tussen asfalt en beton (zoals bijvoorbeeld bij fietstunnels), of beton en beton, worden vaak gevuld met een bitumineus materiaal.

026 44 57 032
Schrijf in voor de nieuwsbrief