Reparatie asfaltschade

Voor het repareren van schade aan asfaltverhardingen bestaan diverse methoden. Bij ernstige schade wordt vaak gekozen voor herstel met warm asfalt. Hierbij wordt het bestaande asfalt deels weggefreest, waarna warm asfalt uit een zogenaamde hotbox wordt aangebracht. Vervolgens wordt het geheel afgewalst. Bij kleinschalige asfaltschade wordt vaak gekozen voor een koud verwerkbaar reparatieproduct. Voordeel hiervan zijn de lagere kosten en verminderde overlast voor de weggebruiker omdat er kan worden volstaan met een kleiner werkvak.

Ook is het mogelijk om reparaties uit te voeren met warme reparatiematerialen, zoals gietasfalt of Warm Asfaltbeton. Deze materialen hebben een hoger bitumengehalte dan normaal warm asfalt. Warm Asfaltbeton heeft een veel hogere mate van flexibiliteit dan asfalt hetgeen resulteert in duurzamere reparaties.

Een nieuwe toepassing is het herstellen van asfaltschade door middel van infrarood apparatuur. Hierbij wordt het bestaande asfalt, inclusief schade, opgewarmd middels infrarood straling. Na toevoeging van een kleine hoeveelheid warm asfalt kan het geheel opnieuw worden verdicht. Hierdoor ontstaat een naadloze reparatie, met hergebruik van het bestaande asfalt.

026 44 57 032
Schrijf in voor de nieuwsbrief