Van den Broek valt in de prijzen

Wegenbouw Van den Broek valt in de prijzen

De prijsvraag

Rijkswaterstaat krijgt via de informatielijn 0800 8002 relatief veel klachten over naadbeschermers die glad zijn en glimmen. Vooral motorrijders bellen, want die zijn kwetsbaarder en rijden in het midden van de rijstrook. Vooral tijdens regen worden naadbeschermers aangezien voor spookmarkering, omdat ze eerder zichtbaar zijn dan de ‘echte’ wegmarkering.

Uitvoering

Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om met innovatieve ideeën te komen voor het realiseren van stroeve, niet glimmende en duurzame naden. Hier zijn 5 prijswinnaars uitgekomen, waaronder Van den Broek (er waren 11 inzendingen).

In de nacht van 27 september werden 5 proefvakken met innovatieve naadbeschermers aangelegd op de A59 bij Waalwijk. Een van deze proefvakken werd door Van den Broek voorzien van Direct Vertical Seal ZOAB.

Direct Vertical Seal voor ZOAB

Na het schoonblazen van de naad met de hete lucht lans wordt bij  een temperatuur van ca. 150°C aan de gehele zijkant van de bestaande verharding een gelijkmatige laag polymeer-gemodificeerde bitumen aangebracht. Na het aanbrengen van de nieuwe asfaltbaan ontstaat een zeer  sterke, duurzame hechting en de waterdoorlating onderin de ZOAB constructie gegarandeerd blijft. De naad word hiermee duurzaam en vrijwel onzichtbaar beschermd. De aansluiting is zeer smal en van boven dus niet glad.

Onderzoek

Proefstukken uit de proefvakken, die op de naad worden geboord, worden intensief beproefd. Zo worden CT scans uitgevoerd en wordt de hechtsterkte en waterdoorlatend bepaald. Tevens worden rafelingsproeven uitgevoerd, waarbij voor en na de proef de stroefheid van het oppervlak wordt gemeten. Aan de hand van de proefresultaten en monitoring van de proefvakken wordt bekeken welke producten het beste voldoen. Februari 2014  zullen de resultaten bekend worden gemaakt.


026 44 57 032
Schrijf in voor de nieuwsbrief